VI ÄR KROPPSPOSITIVITET

FÖRELÄSNINGAR - WORKSHOP - SOCIALA MEDIER

"Till mitt 15-åriga jag"

- Vår föreläsning om självförakt,

kroppsideal och träningshets

Att växa upp i ett samhälle där man dagligen matas av ouppnåeliga ideal och ständigt ökande krav sätter självförtroendet och självkänslan på spel.

 

Som ett resultat av att konstant matas med hur vi bör se ut och med det ständiga budskapet att vi inte duger växer självförakt, kroppsfixering och orealistiska livsstilskrav fram vilket leder till både psykisk ohälsa och ätstörningar.

 

Vi vet, vi har själva varit där och utsatt oss själva för allt vad självföakt innebär. Vi vill nu va de förebilder som vi själva behövde när vi var 15.

 

Vår föreläsning "Till mitt 15 åriga jag" riktar sig till skolungdomar i åldrarna 13-19. Under föreläsningen lyfter vi våra personliga erfarenheter av kroppsidealets påverkan och kommer med användbara verktyg för ett mer kroppspositivt leverne.

KROPPSIDEALETS PÅVERKAN PÅ UNGA

Vi på IAMPROUD är noga med att kontinuerligt undersöka hur stor påverkan dagens rådande kroppsideal har för att kunna kvalitétssäkra vårt arbete och våra föreläsningar.. Genom att ständigt föra en dialog med våra följare på sociala medier, våra kunder och lyssnarna till våra föreläsningar får vi en värdefull inblick i hur allvarlig situationen är. Av sifforna att döma förstår man ganska snabbt att läget är allvarligt, men det går att göra något. Genom att prata om problemet är det lättare att hantera - för inga problem löser sig av sig själv.

*I en undersökning från 2016 med 487 deltagare.

www.iamproud.se // 0734359894 // 0708534330 // info@iamproud.se